Typy oferowanych urn wyborczych

URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA DO 750 WYBORCÓW,
W TYM DLA OBWODU, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,49 m ³, założona grubość ścian: 3 mm

cena 1170zł netto

 


URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW

Pojemność urny ( odliczając grubości ścian ) V = 0,81 m ³, założona grubość ścian: 3 mm

cena 1250zł netto

 


 

URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750,
W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pojemność urny ( odliczając grubości ścian ) V = 0,8 m ³, założona grubość ścian: 3 mm

cena 1270zł netto

 


URNA WYBORCZA POMOCNICZA (PRZENOŚNA) DLA OBWODU GŁOSOWANIA
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pojemność urny (odliczając grubości ścian) V = 0,11 m ³, założona grubość ścian: 3 mm

cena 530zł netto