Tablica monitoring – jak realizować obowiązek informacyjny przy monitoringu wizyjnym?

Przepisy RODO nałożyły na użytkowników monitoringu na terenie nieruchomości i obiektów budowlanych obowiązek oznaczenia w sposób widoczny i
czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich znaków. Jak realizować obowiązek informacyjny przy monitoringu wizyjnym?

Obowiązek ten można wypełnić korzystając z różnych możliwości:

• Pisemne
• Ulotki w miejscu obserwacji, np. podczas imprezy plenerowej;
• Obwieszczenia w miejscu obserwacji; tablice
• Informacja na stronie internetowej,
• Dźwiękowe:
• Podawanie informacji przez operatora kamery, np. nasobnej lub
umieszczonej w pojeździe.

Naklejka

Istotne jest, aby klauzula informacyjna miała właściwa formę i były na niej zawarte indywidualne dane podmiotu korzystającego z monitoringu.

Dlatego każda tablica lub informacja musi być wykonana indywidualnie ze wskazaniem danych administratora  takich jak:

• cel przetwarzania danych,
• zasięg monitoringu,
• okres przechowywania danych,
• informacje, które mogą zaskoczyć osobę,
• gdzie szukać dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych i prawach osób obserwowanych (odnośnik do IOD, punktu
kontaktowego, strony internetowej, numeru telefonu itd.).

• zgodnie z art. 12 RODO i przepisami szczególnymi:
• odpowiednia wielkość
• właściwe umiejscowienie (przy wejściach, miejscach
obserwowanych, na wysokości oczu)
• język dostosowany do odbiorcy
• dzieci – prosty przekaz,
• obcokrajowcy – wersję językowe,
• osoby niewidome i niedowidzące – wyróżnienie kolorem, język Braille’a zgodnie z zaleceniami PZN

 

Tabliczka złoty dibond

 

Powiązane zdjęcia: