Oznaczenie budynku numerem porządkowym, czyli numer na dom.

Oznaczenie budynków - obowiązki właściciela nieruchomości.

Większość z nas wie, że umieszczenie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jest obligatoryjne i wynika z przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47b. Przepis ten mówi; właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce tej oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. W przypadku zaś, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości uregulowany jest w ustawie z dnia 20 maja 1971r. art. 64§ 1 i § 2 ( Kodeks wykroczeń). Brak tabliczki zgodnie z art. 64§ 1 może skutkować nałożeniem na właściciela nieruchomości kary grzywny do 250 złotych albo kary nagany. 

Umiejscowienie i charakterystyka oznaczenia nieruchomości.

Dość już tego straszenia karami i naganami. Bo przecież tabliczka z numerem domu to rzecz całkiem przyjemna, funkcjonalna i często bardzo ładna. Cytowane powyżej przepisy wymagają jedynie, co wydaje się całkiem sensowne, o czym możemy przekonać się zwłaszcza po zmroku w nieznanym miejscu, aby na budynku lub ogrodzeniu znajdowała się tabliczka z numerem i ulicą. Dodatkowym obowiązkiem jest oświetlenie tabliczki, w sytuacji jeśli w nocy może nie być widoczna. Numer na domu być musi. Może być niewielki, jednak powinien być czytelny w każdych warunkach. Najprostszym sposobem oznakowania jest wykonanie tabliczki formatu co najmniej A5 lub większej. Dzisiaj  rządzi różnorodność, także w zakresie oznaczeń numerów budynków. Tabliczki wykonujemy z rożnych materiałów i w szerokiej kolorystyce, często zapewniając dodatkowo doświetlenie.

Przykłady naszych realizacji, w oparciu o wytyczne klientów.

W firmie Kuczma.pl wykonaliśmy szereg różnych oznaczeń na budynki i nieruchomości. Poczynając od bardzo małych prostych tabliczek z numerem, na dużych, widocznych z daleka konstrukcjach kończąc. Nie mamy co prawda w ramach Kuczma.pl osobnego działu, który by się  poświecił badaniom aspektów prawnych, analizie funkcjonalności, projektowaniu i produkcji numerków, jednak przez lata pracy zdobyliśmy wiedzę i doświadczeniu, którymi w tym artykule chcemy się z Państwem podzielić.

 

Numer na dom z podświetleniem zewnętrznym, halogenowym.

Oznaczenie nie musi mieć wyłącznie formy tabliczki. Coraz częściej wykonujemy oznaczenia, składające się z pojedynczych liter, mocowanych do elewacji lub elementu, w który adres jest wkomponowany.

Oznaczenie może stanowić element architektury.

 

W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, dodatkową tabliczkę z numerem umieścić należy również na ogrodzeniu.

Oznaczenie na ogridzeniu

Zdarza się sytuacja, że niezbędne jest zawarcie nazwy nieruchomości i oznaczenia adresu w jednym elemencie. 

litery na elewacji  - adres

 

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia: