PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

dotyczące oklejania samochodów folią samoprzylepną

1. Informacje wstępne.
Udane oklejenie samochodu folią samoprzylepną uzależnione jest od zdobycia kompletnej wiedzy na temat warunków, jakie powinien spełniać samochód. Pozwala to wybrać właściwy rodzaj materiału samoprzylepnego.
Poznanie tych warunków jest możliwe po znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

  • Ile lat ma samochód / lakier ?
  • Czy któreś z części karoserii były ponownie malowane?
  • Czy na samochodzie występuje rdza?
  • Czy dana folia będzie naklejana na części plastikowe?
  • Czy folia będzie naklejana na różnego rodzaju nierówności, nitowania?
  • Jak duże jest oklejane auto?
  • Czy mają być oklejane jakieś "trudne elementy"?

Kiedy już uda się znaleźć odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania, można dokonać wyboru właściwej folii samoprzylepnej:

  • folia kalandrowana - stosunkowo mocna i łatwo usuwalna; szczególnie korzystna w przypadku całkowitego oklejania pojazdów bez "trudnych elementów". Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz możliwością łatwego usuwania;
  • folia wylewana typu CAST - nadaje się bardzo dobrze do aplikacji na gorąco, używana do oklejania samochodów z przetłoczeniami.

 

2. Jak odpowiednio przygotować samochód?
2.1. Czyszczenie

Dzień przed przystąpieniem do oklejania pojazd powinien zostać umyty w myjni samochodowej.
Powierzchnię karoserii i jej krawędzie należy dokładnie oczyścić z resztek wosku lub innych środków nabłyszczających. Wszelkie inne substancje powinny zostać usunięte za pomocą silnych środków czyszczących lub detergentów. Następnie za pomocą izopropanolu lub innego zmywacza na bazie alkoholu należy zmyć bardzo dokładnie pozostałości po wszystkich użytych środkach czyszczących.
Kolejnym krokiem jest wymontowanie wszystkich wystających z karoserii części (lusterka, klamki etc.), jeżeli jest taka potrzeba.
Kontrola oraz oczyszczenie przykrytego podłoża jak wyżej
Przed przystąpieniem do oklejania należy upewnić się, że powierzchnia pojazdu jest zupełnie sucha. Resztki wody znajdujące się pod gumowymi uszczelkami należy usunąć strumieniem powietrza pod ciśnieniem.
Użycie płynu podkładowego pozwala na szybką i łatwą aplikację oraz ułatwia późniejsze pozycjonowanie folii.

2.2. Warunki ramowe

Najbardziej optymalna temperatura klejenia / temperatura pomieszczenia: +21 do +23oC

3. Po zakończeniu klejenia
Po trzech dniach folia powinna przylegać do powierzchni samochodu tak mocno, że nawet
umycie pojazdu w myjni samochodowej nie spowoduje jej uszkodzenia.
Samochód może być potraktowany politurą nie wcześniej niż 3 tygodnie po oklejeniu.
Umożliwi to odparowanie resztek warstwy dzielącej. Przy tym zaleca się stosowanie
wyłącznie politur do powierzchni plastikowych bez zawartości wosku, silikonu, teflonu.
Odradza się mycie oklejonego samochodu drażniącymi chemikaliami, myjkami
ciśnieniowymi.

 <<< powrót